Algemene voorwaarden/regels

Dit zijn de algemene voorwaarden/gedragsregels van In2Gaming en zijn per 8 juni 2017 van kracht.

Artikel 1.
Behandel elkaar met respect(schelden en discriminatie om geloof, ras, geaardheid is niet toegestaan) het verspreiden van foto’s waarin men belachelijk wordt gemaakt is tevens niet toegestaan. In onze chats en overige communicatieplatformen. Indien het bovengenoemde overtreden wordt dan resulteert dit tot een officiële waarschuwing.

Artikel 2.

Hou je aan je deadlines en de publicatierichtlijnen dit wordt door de hoofdredacteur via een spreadsheet.

Artikel 3.
Ouwenhoeren is enkel en alleen toegestaan in de social app!

Artikel 4.

Buitenstaanders (dus niet In2Gaming vrijwilligers) Zijn ten nimmer toegestaan in de chats waaraan In2Gaming verbonden is, tenzij anders is overeengekomen met de managing director.

Artikel 5.
Alles wat tegen de wet is resulteert tot een officiële waarschuwing.

Artikel 6.
De editor in chief staat direct onder de managing director indien de editor in chief een opdracht van de managing director krijgt dan is hij verplicht om deze uit te voeren binnen een redelijk termijn. Doet hij dit niet dan resulteert dit tot een officiële waarschuwing. Indien de hoofdredacteur iets wilt invoeren dan is hij verplicht dit te overleggen met de managing director.

Artikel 7.
De functie beheerders en moderators zjin enkel en alleen toegestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar.

Artikel 8.

Bij drie officiële waarschuwingen dan zul je een schorsing krijgen van onbepaalde tijd. Om de drie jaar zullen de waarschuwingen uit het systeen worden gehaald.

Artikel 9.
In2Gaming behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op de website van In2Gaming kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen zijn.
In2Gaming behoudt het recht om in te grijpen op elke manier die zij nodig acht om iedere vorm van misbruik/misdragingen tegen te gaan of te voorkomen. Als er sprake van twijfel is , dan is de beoordeling van de betrokken moderator of administrator doorslaggevend.
Persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet verstrekt aan derden of gebruikt voor commercieel gewin. Hieronder vallen onder andere IP-adressen en verborgen email adressen van gebruikers.

Artikel 10
Aansprakelijkheid
In2Gaming aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die in deze website voorkomen. Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden aanvaard In2Gaming geen aansprakelijkheid. Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn, worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.

Artikel 11

In2Gaming is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten geplaatst door haar bezoekers/gebruikers. Wordt bepaalde inhoud van berichten als kwetsend ervaren kan altijd een moderator of administrator op de hoogte gesteld worden. Hij of zij zal dan gepaste actie ondernemen.

Copyright en eigendom
Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo’s etc) is eigendom van In2Gaming of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, mits er een bronvermelding heeft plaatsgevonden. Indien u inhoud zonder bronvermelding wilt overnemen zal u schriftelijk toestemming moeten vragen aan de eigenaren van In2gaming.nl. Dit kan via het contactformulier.
Beelden, bestanden en andere content afkomstig van een spel blijft eigendom van de respectievelijke ontwikkelaar van het spel en vallen volledig onder hun copyright rechten. Indien de vrijwilliger artikelen van zich zelf verwijderd zonder enige toestemming van het management dan behoud In2Gaming het recht. Om een direct opeisbare boeten van maximaal € 350,- exclusief administratie en incasso kosten op te leggen aan de desbetreffende vrijwilliger.

Alle logo’s, merknamen en ander materiaal zijn en blijven het eigendom van hun respectievelijke eigenaar

Artikel 12

Alle gepubliceerde content is eigendom van In2Gaming hier kunnen geen rechten aan worden ontleent door de vrijwilligers van In2Gaming.

Artikel 13
Indien een van de bovengenoemde artikelen overtreden word dan resulteert dit tot een officiële waarschuwing